martes, 20 de abril de 2010

Som iguals...però vivim amb igualtat?

Podem dir que només en la perifèria es violenten els drets humans de les dones?
“Només” és un terme excloent que significa « únicament », i a l’igual que els problemes econòmics, socials i ambientals que provoca el Sistema capitalista no es pateixen només a la perifèria, el mateix succeeix amb la violència contra els drets humans de les dones.

Crec, que també, i les dades ho avalen, en els països del nostre entorn i de la UE i en altres “països més desenvolupats econòmicament” existeix discriminació i violència contra la dona, encara que els índex siguin no només més baixos, sinó les manifestacions distintes. I sí, entre “ser iguals i viure en igualtat hi ha una gran distància” tal com apunta la diputada mexicana Marcela Lagarde en la seva presentació de l’anàlisi sobre polítiques de paritat i lideratge de les dones, a Astúries. Diversos factors, dels quals destaco a priori els següents em serveixen per corroborar el que dic:
a) Si agafem la taxa del risc de pobresa a Catalunya i Espanya (fons de l’enquesta de condicions de vida 2008 de INE i Idescat) comprovem que abans de les transferències socials la taxa de pobresa de les dones se situa en total en un 40,5% mentre que la dels homes en un 36%. Després de les transferències l’índex de les dones és en un 21% mentre que el dels homes en un 18,3%. Som iguals, però vivim amb igualtat?
b) Parlant de països més desenvolupats econòmicament la federació Russa és el 6è país del mon en el rànquink per PIB, i té, segons la PNUD, un desenvolupament humà alt, en canvi en l’informe Freedom House es fa especial èmfasi en que les dones a Rússia tenen una especial dificultat en assolir poder polític i que la única excepció a nivell regional és la governadora de Sant Petersburg. Que la violència domèstica és un greu problema i que la policia és reàcia a intervenir en els casos de violència domèstica perquè els considera “qüestions familiars”. Les dificultat econòmiques domèstiques, que no de país, fan que les dones s’hagin de dedicar a la prostitució en molts casos.
c) A la pàgina web d’amnistia internacional s’expressa el següent: “En el informe Obstinada realidad, derechos pendientes (julio de 2008), Amnistía Internacional llama la atención sobre la falta de cumplimiento de algunos de los compromisos de la ley integral, tres años después de su plena entrada en vigor. La organización acogió con satisfacción la adopción por parte del Estado español de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el 28 de diciembre de 2004, como un primer paso en la dirección correcta.” I que “El número de mujeres muertas como consecuencia de la violencia de género a manos de su compañero o ex compañero sigue siendo muy elevado. Según cifras oficiales, 71 mujeres murieron en tales circunstancias en 2007 y la tendencia actual no permite mostrarse optimista, ya que las víctimas mortales muestran únicamente la punta del iceberg de la violencia y discriminación que sufren las mujeres en España.” http://www.es.amnesty.org/paises/espana/violencia-de-genero/
d) A la pàgina web de la revista pueblos es pales el següent:
(http://www.revistapueblos.org/spip.php?article629) Violencia de género en Europa. Desarrollo y libertades en entredicho. Jueves 16 de agosto de 2007, por Paloma Lafuente Gómez
La lucha contra la violencia hacia las mujeres continúa jugando un papel primordial en nuestras sociedades ya sean consideradas estas más o menos desarrolladas. Hace tiempo que se viene demostrando en distintos estudios cómo el nivel de desarrollo de un país así como la situación socioeconómica y profesional de la mujer no está directamente relacionado con la ausencia o no de agresión. Resulta sorprendente comprobar cómo los países del norte de Europa, socialmente más desarrollados, están a la cabeza en la lista europea frente a sus vecinos del sur lo que viene a demostrar como en materia de género, el mundo desarrollado no consigue encontrar la fórmula mágica de la igualdad.

e) França: país de la UE, país desenvolupat econòmicament…malahuradament també ha de tenir un pla per la lluita contra la violencia de gènere (http://www.mtin.es/es/mundo/Revista/Revista108/147.pdf).
“ Frente a la gravedad y amplitud de las violencias de que son víctimas las mujeres, esencialmente la violencia conyugal, la secretaria de Estado para la Solidaridad, Valérie Létard, presentó el 21 de noviembre un plan trienal de lucha contra la violencia de género
En su discurso de presentación Valérie Létard, definió el plan para el periodo 2008-2010 como:
• “Un plan de movilización”: movilización en medios físicos existentes en materia de alojamiento, acogida y vivienda; movilización en medios humanos existentes (asociaciones, administraciones) y creación de nuevos medios.
• “Plan de sensibilización”: sensibilización del público a través de una amplia campaña de información, sensibilización de los medios de comunicación, del mundo publicitario, sobre el respeto de la imagen de la mujer.
• “Plan de protección”: protección de las mujeres víctimas asegurándoles una escucha y asesoramiento por un referente único; protección mediante el ofrecimiento de condiciones de seguridad suficientes para superar el miedo a presentar una denuncia o a pedir apoyo exterior, sea cual sea la violencia de la que se ha sido víctima o el lugar donde se haya cometido”.

f) Un estudi comparatiu de les dones alemanes, turques i de la antiga URSS posa de manifest que “Las mujeres alemanas son las que con mayor frecuencia han sufrido acoso sexual en sus diferentes grados” (http://www.mtin.es/es/mundo/Revista/Revista114/136.pdf)

Sí, som iguals, però remetent-me als fets jo també em pregunto si vivim amb igualtat?